PRESENTATION

Company Video

ABOUT US

Company Overview

HI-COM CORPORATION (THAILAND) CO., LTD. ประกอบธุรกิจนำเข้า เครื่องปั๊มลม เครื่องอัดอากาศ และ อุปกรณ์อื่นๆ จาก Hitachi ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงให้บริการออกแบบโครงสร้าง ติดตั้งระบบท่อลม และให้คำปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับ เครื่องปั๊มลมและระบบอัดอากาศ

 

ทางบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก Hitachi Asia Ltd. ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีการสนับสนุนทางด้านการขายและการบริการจากทาง Hitachi Asia Ltd. ให้จัดจำหน่ายและให้บริการเครื่องปั๊มลม เครื่องอัดอากาศโดยทีมผู้เชี่ยวชาญอย่างครบวงจรแล้ว ยังมีอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบลมของโรงงาน ซึ่งเป็นอะไหล่แท้ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ บริษัท HI-COM CORPORATION (THAILAND) CO., LTD. มีบริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา รวมถึงการออกแบบระบบลมภายในโรงงานอีกด้วย

OUR HISTORY

Defening Milestones

 • 1910
  Foundation of Hitachi Ltd.

  (First product is 5HP induction motor)

  1911
  PRODUCTION OF FIRST AIR COMPRESSOR

  Reciprocated type

  1920
  Foundation of Hitachi Ltd.

  (First product is 5HP induction motor)

  1946
  Production of First BEBICON

  (Reciprocated type)

 • 1969
  Production of First Screw Compressor

  (OS series 125-240kW)

  1980
  Production of First HISCREW Series

  with Hitachi profile rotor (7.5-15kW)

  1982
  Production of First Single-Stage DSP

  (37-55kW water-cooled) WORLD FIRST

  1985
  Production of First Scroll Compressor

  WORLD FIRST

 • 1986
  Production of First Air-Cooled DSP

  (15-22kW) SMALLEST in the world

  1994
  Production of First Inverter-Control Screw Cmpressor

  (OSP-7.5-15kW) WORLD FIRST

  2000
  Production of First Inverter-Control Screw Compressor

  (DSP-37,55kW) WORLD FIRST

  2001
  Accumulated Production Number of Screw Compressor is over 100,000 sets

  Remark ccumulated Production Nu

 • 2007
  Accumulated Production Number of BEBICON will be over 3,000,000 sets

  Remark ccumulated Production Nu

  2008
  Accumulated Production Number of BEBICON will be over 3,000,000 sets

  BEBICON will be over 3,000,000 sets

  2017
  HI-COM

  55/68 moo 3

OUR HISTORY

Defening Milestones

 • 2006
  เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2549

  ได้รับการแต่งตั้งจาก HITACHI ASIA CO., LTD. ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้นำเข้าเครื่องอัดอากาศ HITACHI, อะไหล่แท้ HITACHI และ ACCESSORIES HITACHI จากประเทศญี่ป

  2009
  ปี 2552 มีบริการเครื่องอัดอากาศ HITACHI อย่างครบวงจร

  มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัดอากาศที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบลมรวมถึงการออกแบบระบบลมภายในโรงงานชั้นนำ

  2010
  ก้าวขึ้นเป็นตัวแทนจำหน่ายอันดับหนึ่งในทวีปเอเชีย

  ก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งตัวแทนจำหน่ายเครื่องอัดอากาศและอะไหล่แท้ HITACHI ในทวีปเอเชีย

  2012
  ย้ายสำนักงานใหม่มาอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

  ซึ่งกว้างใหญ่ขึ้น และพร้อมให้บริการแบบครบวงจร

 • 2016
  ครบรอบ 10 ปี

  HI-COM พร้อมมอบการบริการที่ดีที่สุด และมุ่งมั่นพัฒนานำความยั่งยืนมาสู่องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

PROCESSING

Processing System

HI-COM CORPORATION (THAILAND) CO., LTD. จัดจำหน่าย เครื่องปั๊มลม เครื่องอัดอากาศ และ อุปกรณ์อื่นๆ จาก Hitachiพร้อมทั้งให้บริการออกแบบโครงสร้าง ติดตั้งระบบท่อลม และให้คำปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับ เครื่องปั๊มลมและระบบอัดอากาศ
 • 1

  Install
 • 2

  M.A
 • 3

  Consulting
 • 4

  Service

OUR SERVICE

Your problems, our problems

Service section

บริการตรวจเช็ค บริการซ่อม ดูแลรักษา เปลี่ยนอะไหล่ตามรอบบำรุงรักษาโดยช่างผู้ชำนาญการมากกว่า 10 ปี และเครื่องมือที่ทันสมัย ตรงเวลา

Read more

Design Installation and Engineering

ให้บริการเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto CAD(2D) ฟรี และให้บริการออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp (3D) และรับออกแบบระบบท่อลม Ventilation duct, ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานสากล

Read more

After Sale Service

บริการหลังการขาย เมื่อถึงรอบบำรุงรักษามีสต็อกของเพียงพอสำหรับรุ่นนั้นๆ

Read more

air compressor

HI-COM CORPORATION (THAILAND) CO., LTD. ประกอบธุรกิจนำเข้า เครื่องปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ air compressor ทุกชนิดจาก Hitachi เพื่อจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับเครื่องอัดอากาศ Hitachi Air Compressor รวมถึงการออกแบบติดตั้งระบบท่อลม และให้คำปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับระบบอัดอากาศ air compressor โดยสินค้าทั้งหมดนำเข้าจากบริษัท Hitachi ประเทศญี่ปุ่น

 

Hitachi Air Compressor

ทางบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก Hitachi Asia Ltd. ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีการสนับสนุนทางด้านการขายและการบริการจากทาง Hitachi Asia Ltd.นอกจากการจัดจำหน่ายและให้บริการเครื่องปั๊มลม รวมถึงเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) แล้ว ยังมีอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบลมของโรงงาน เช่น อะไหล่แท้สำหรับเครื่องปั๊มลม หรือเครื่องอัดอากาศ Hitachi (Hitachi Air Compressor) และ Accessories Hitachi ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ บริษัท HI-COM CORPORATION (THAILAND) CO., LTD. ยังมีบริการเกี่ยวกับ เครื่องอัดอากาศ เครื่องปั๊มลม  air compressor อย่างครบวงจร และมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน เครื่องอัดอากาศ เครื่องปั๊มลม air compressor ที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบลมรวมถึงการออกแบบระบบลมภายในโรงงาน

 

เครื่องอัดอากาศ

การทำงานของเครื่องปั๊มลม หรือเครื่องอัดอากาศ(Air Compressor) คือ การอัดอากาศจำนวนมากด้วยแรงดันสูงตามที่ผู้ใช้ต้องการเข้าสู่อุปกรณ์กักเก็บแรงดัน โดยมีความแรงและความจุที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของเครื่องปั๊มลม ซึ่งประโยชน์หลักของเครื่องปั๊มลมคือ แรงอัดอากาศสูงของลมที่สามารถประยุกต์นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน และใช้ประโยชน์ได้กับทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ รวมถึงอุตสาหกรรมครัวเรือน อาทิ การสูบลมยาง การใช้ลมพ่นสี หรือใช้พ่นลมเพื่อทำความสะอาด เป็นต้น

 

เครื่องปั๊มลม

ระบบอัดอากาศนั้นมีความจำเป็น และสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมทุกประเภทเพราะ โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะต้องใช้ลมอัด เป็นส่วนหนึ่งในระบบการผลิต แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือ การดูแลเอาใจใส่ต่อการบริการ ก่อน และหลังการขาย ที่ดีเยี่ยมเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า