Service Available 24 Hours

HI-COM CORPORATION (THAILAND) CO., LTD.
ประกอบธุรกิจนำเข้า เครื่องปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ Air Compressor ทุกชนิดจาก Hitachi เพื่อจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับเครื่องอัดอากาศ Hitachi Air Compressor รวมถึงการออกแบบติดตั้งระบบลม และให้คำปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับระบบอัดอากาศ Air Compressor

OUR HISTORY

Defening Milestones

2006
เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2549

ได้รับการแต่งตั้งจาก HITACHI ASIA CO., LTD. ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้นำเข้าเครื่องอัดอากาศ HITACHI, อะไหล่แท้ HITACHI และ ACCESSORIES HITACHI จากประเทศญี่ปุ่น

2009
ปี 2552 มีบริการเครื่องอัดอากาศ HITACHI อย่างครบวงจร

มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัดอากาศที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบลมรวมถึงการออกแบบระบบลมภายในโรงงานชั้นนำ

2010
ปี 2553 ก้าวขึ้นเป็นตัวแทนจำหน่ายอันดับหนึ่งในทวีปเอเชีย

ก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งตัวแทนจำหน่ายเครื่องอัดอากาศและอะไหล่แท้ HITACHI ในทวีปเอเชีย (ยกเว้นประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น)

2012
ปี 2555 ย้ายสำนักงานใหม่มาอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

ซึ่งกว้างใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตและพร้อมให้บริการแบบครบวงจร

2016
ปี 2559 ครบรอบ 10 ปี

HI-COM พร้อมมอบการบริการที่ดีที่สุด และมุ่งมั่นพัฒนานำความยั่งยืนมาสู่องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2020
ปี 2563

HI-COM พร้อมมอบการบริการที่ดีที่สุด และมุ่งมั่นพัฒนานำความยั่งยืนมาสู่องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2023
ปี 2566

HI-COM พร้อมมอบการบริการที่ดีที่สุด และมุ่งมั่นพัฒนานำความยั่งยืนมาสู่องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

OUR SERVICES

Air Compressor

HI-COM CORPORATION (THAILAND) CO., LTD.ประกอบธุรกิจนำเข้า เครื่องปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ Air Compressor ทุกชนิดจาก Hitachi เพื่อจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับเครื่องอัดอากาศ Hitachi Air Compressor รวมถึงการออกแบบติดตั้งระบบลม และให้คำปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับระบบอัดอากาศ Air Compressor

Hitachi Air Compressor

ทางบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก Hitachi Asia Ltd. ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีการสนับสนุนทางด้านการขายและการบริการจากทาง Hitachi Asia Ltd.นอกจากการจัดจำหน่ายและให้บริการเครื่องปั๊มลม รวมถึงเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) แล้ว ยังมีอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบลมของโรงงาน เช่น อะไหล่แท้สำหรับเครื่องปั๊มลม หรือเครื่องอัดอากาศ Hitachi (Hitachi Air Compressor) และ Accessories Hitachi ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและโรงงาน Hitachi ที่อยู่ยอกประเทศ นอกจากนี้ บริษัท HI-COM CORPORATION (THAILAND) CO., LTD. ยังมีบริการเกี่ยวกับ เช่าเครื่องอัดอากาศ เครื่องปั๊มลมสำรอง air compressor และการจัดการพลังงาน อย่างครบวงจร มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน เครื่องอัดอากาศ เครื่องปั๊มลม air compressor ที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบลมรวมถึงการออกแบบระบบลมภายในโรงงาน

เครื่องอัดอากาศ

การทำงานของเครื่องปั๊มลม หรือเครื่องอัดอากาศ(Air Compressor) คือ การอัดอากาศจำนวนมากด้วยแรงดันสูงตามที่ผู้ใช้ต้องการเข้าสู่อุปกรณ์กักเก็บแรงดัน โดยมีความแรงและความจุที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของเครื่องปั๊มลม ซึ่งประโยชน์หลักของเครื่องปั๊มลมคือ แรงอัดอากาศสูงของลมที่สามารถประยุกต์นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน และใช้ประโยชน์ได้กับทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ รวมถึงอุตสาหกรรมครัวเรือน อาทิ การสูบลมยาง การใช้ลมพ่นสี หรือใช้พ่นลมเพื่อทำความสะอาด เป็นต้น

เครื่องปั๊มลม

ระบบอัดอากาศนั้นมีความจำเป็น และสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมทุกประเภทเพราะ โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะต้องใช้ลมอัด เป็นส่วนหนึ่งในระบบการผลิตและเป็นต้นทุนการผลิต แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือ การดูแลเอาใจใส่ต่อการบริการ ก่อนและหลังการขายที่ดีเยี่ยมเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า